Şirket Profili


İnşaat sektöründe dinamik çalışmamızla yaratıcı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını fonksiyonel çözümlerle karşılarız.Takım ruhu ve işleri olması gerektiği gibi olması gerektiği zamanda teslim etmek bizim için önemlidir.Pafta olarak,müşterilerimiz ile saygılı ve dürüst ilişkiler kurarak güvenilir ve kaliteli hizmeti her alanda sağlamak ilk önceliğimizİHALE DOSYASI VE KEŞİF-SARTNAME DÜZENLEME HİZMETLERİ


İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası tarafımızdan uzman bir kadro ile düzenlenir.Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,her türlü dökümanı gibi ihale süreci ilgili bütün belgeler bulunur. Mal veya hizmet alılmları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dökümanının bir parçası olan teknik şartnamelere de yer verilir. Teknik şartnamelerde,varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerde yapılır.Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.


TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (Fenni Mesuliyet)


Canpolat Mühendislik olarak bünyemizde teknik uzman mühendisler tarafından, uygulama sorumluluğunu üstlenmiş yapıya ait resmi kurumlar ve müşterilerimiz arasındaki her türlü ruhsat-abonelik işlemleri onaylı proje ve hesaplar ile teknik şartnamelere göre yürütülüp denetlenir.Her türlü inşaat yapı projelerine, detaylarına göre, boyut ve şekillerine uygun olarak yapılması sağlanır.